Jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost?

čtvrtek, října 29, 2015

Jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost? Komunitní rozvoj může být dobrou alternativou k tradičním řešením

Špatná dopravní obslužnost, vylidňování obcí, rozpad velkých zemědělských i průmyslových podniků – to vše jsou faktory, které vedou k problémům s nezaměstnaností. Jejich následky musí každodenně řešit obyvatelé menších měst a obcí vzdálených od regionálních center. Jak situaci zlepšit? Odpověď hledá projekt Pracovní návyky.
V projektu, jehož cílem je podpořit zaměstnanost v malých městech a na venkově, spojili síly odborníci nejrůznějších odvětví. Architekti, geobotanici, antropologové nebo historici se rozjeli do několika vybraných krajů České republiky a ve spolupráci s místními samosprávami pátrali po tom, co by bylo možné v dané lokalitě zlepšit. Jak by se např. dalo rozvinout podnikání, komunitní život nebo turismus tak, aby díky tomu vznikla nová pracovní místa. Z výsledků jejich průzkumů vzešly náměty na produkty a služby, o které by v tom či onom místě mohl být zájem.
V další fázi se pak do projektu zapojili už konkrétní účastníci z řad místních obyvatel – nezaměstnaní a také kariéroví poradci. Více než devatenáct set lidí prošlo motivačním poradenstvím a případně i zaškolením na pozice vytipované odborníky z týmu. Výsledek? Desítky nově zřízených pracovních míst a stovky doporučení, kde by v budoucnu mohla vznikat další. „Potenciál se skrývá v místních lidech, v krajině i v historickém dědictví obce. My tento potenciál odhalujeme a pomáháme využít. Právě ve využívání místních zdrojů vidíme budoucnost a soběstačnost lokalit i jednotlivců,“ říká Miroslav Procházka, ředitel Fondu dalšího vzdělávání (FDV), organizace, jež projekt zastřešuje a realizuje.
Jako klíčová pro hladký průběh projektu se ukázala role poradce, jenž klienty mimo jiné doprovázel na pracovní pohovor. Jedním z příznaků dlouhodobé nezaměstnanosti je oslabení sociálních a komunikačních dovedností, a proto je potřeba uchazeče o zaměstnání podpořit ve změnách, kterých chce dosáhnout. První viditelné výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a některým účastníkům projektu se i díky profesionálnímu poradenství podařilo nastoupit na nové, „komunitní“ pracovní pozice.
Na Jesenicku se například za pomoci výzkumníků a poradců zapojených do projektu Pracovní návyky povedlo vybudovat úspěšný rodinný podnik na výrobu a prodej šípkového vína. Antropolog z projektu zde narazil na klienta, který byl již delší dobu registrován na Úřadu práce, doma se přitom věnoval výrobě šípkového vína z plodů, které sám sesbíral.
Z rozhovorů s místními vyplynulo, že lidé často poptávají produkty, u nichž přesně vědí, odkud pocházejí – klient si tedy po konzultaci s odborníkem nechal svůj výrobek certifikovat jako „jesenický originální produkt“. Díky projektu Pracovní návyky zjistil, že Úřad práce ČR mu může poskytnout dotaci na vznik nového pracovního místa. Nyní už společně s partnerkou úspěšně provozují malou rodinnou firmu a je zřejmé, že v budoucnu si na sebe začínající podnikatel vydělá i bez dotace.

Doporučení a výsledky výzkumů pro jednotlivé lokality (Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina a Olomoucký kraj) shrnuté ve výzkumných zprávách jsou dostupné na webových stránkách projektu www.pracovninavyky.cz.

Share this :

Previous
Next Post »