Bílovec: Léto v Bílovci – investiční akce v plném proudu

Anonymní úterý, června 30, 2015

Léto v Bílovci je ve znamení rozmanitých investičních staveb. Změny se týkají školních hřišť, zámku, mostu i sídliště.
V úterý 30. června byla v Bílovci ukončena výstavba sportovního hřiště u Základní školy Komenského. Díky částce 4,6 milionu korun, kde  85 procent představovala dotace z ROP Moravskoslezsko, zde vznikla tři nová hřiště na míčové sporty i atletiku, která může využívat i veřejnost. „Nejde o jedinou akci spojenou se vzdělávacím zařízením. U Základní školy Wolkerovy bylo zrekonstruováno stávající venkovní asfaltové hřiště a vybudováno zázemí pro atletiku," upřesňuje místostarostka Sylva Kováčiková s tím, že hřiště bylo v rámci rekonstrukce v hodnotě 3,8 milionu korun vybaveno i novými bezpečnostními prvky. A dodává, že rozhodně nejde o jediné dvě investiční akce, jimiž žije letní Bílovec. K těm už odstartovaným patří například rekonstrukce fasády zámku v hodnotě 860 tisíc korun a jeho nádvoří, kde náklady dosáhnou částky zhruba 7,6 milionu korun. „Obě akce jsou vedeny tak, aby neohrozily provoz zámku a o prázdninách nebránily návštěvníkům prohlédnout si tuto impozantní stavbu, která má co nabídnout," zdůrazňuje místostarostka a obrací pozornost na zahájenou obnovu kaple sv. Martina v Nových Dvorech, kde je v první etapě realizováno odvodnění pozemku. „Na této akci s námi spolupracuje i partnerské město Bad Neustadt, které na obnovu kaple přispívá částkou 4 tisíce eur. Předpokládáme, že další investiční prostředky bychom mohli získat i z Fondu česko-německé budoucnosti."
V červenci Bílovec čeká rekonstrukce mostu v ulici U Splavu. „Most je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho rekonstrukce je nezbytná už proto, že je důležitou komunikací spojující poměrně rozsáhlou lokalitu rodinných domů za řekou s okolím," přibližuje další z významných investičních akcí starosta Pavel Mrva s tím, že město v případě této rekonstrukce počítá s náklady ve výši 2,6 milionu korun.
Zároveň Bílovec v červenci vstoupí do deváté etapy regenerace panelových sídlišť, jejíž hodnota by měla dosáhnout výše 5,2 milionu korun včetně DPH. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj přitom představuje částku 3,6 milionu korun. „V této akci jde především o zvýšení komfortu bydlení a přizpůsobení lokality potřebám dneška," přibližuje starosta akci, která se týká městské části Radotín, a kde mimo jiné půjde o propojení dolní a horní oblasti Radotína a vybudování nových parkovacích míst. „Další investice ve výši 4,3 milionu korun budou směřovat do Bravinného, kde bude rekonstruován kulturní dům a vybudováno dětské hřiště. A v centru samotného Bílovce v srpnu vyvrcholí přestavba bývalé měšťanské školy na knihovnu a centrum pro seniory. Díky investici v hodnotě přesahující 18 milionů korun Bílovec získá důstojné místo pro vzdělávání i příjemné zázemí pro aktivity našich seniorů," uzavírá starosta.

Petrovice u Karviné: 6. zasedání Zastupitelstva obce

Anonymní pondělí, června 29, 2015


V pondělí 29. června se v Petrovicích u Karviné se konalo další jednání zastupitelstva obce, tentokráte již šesté v tomto volebním období. Na programu zastupitele čekalo 18 bodů programu. Na úvod jednání obeznámil starosta obce zastupitelstvo s personálními změnami, ke kterým na obecním úřadě dojde v souvislosti s rezignací tajemnice obecního úřadu a odvoláním vedoucího organizační složky Služby obce Petrovice u Karviné. Na obě místa byla vypsána nová výběrová řízení a v průběhu července by tak měli být vybrání noví vedoucí pracovníci. Nejdůležitějším z projednávaných bodů bylo schvalování závěrečného účtu obce Petrovice u Karviné za rok 2014. Zastupitelé rovněž schválili úpravu rozpočtu na letošní rok, kde došlo ke snížení předpokládaného rozpočtového deficitu o 656 tisíc korun, a to z důvodu prodeje nepotřebné staré hasičského cisterny závadských hasičů, která byla na jaře nahrazena zbrusu novým moderní autem, jehož pořízení bylo spolufinancováno z evropských fondů. V této souvislosti došlo i k úpravě rozpočtového výhledu na léta 2015 - 2018. Na zasedání byly projednány a schváleny nové zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace z rozpočtu města, které budou platit od července tohoto roku. Změnu si vyžádala změna legislativy v této oblasti. Poměrně obšírně zastupitelé diskutovali žádost místní skupiny PZKO zařadit společně do rekonstrukce objektu restaurace u Krutkého i stávající vnitřní prostory petrovické PZKO. Nakonec bylo rozhodnuto pokračovat tak, jak bylo původně plánováno, v projektových pracech při přípravě rekonstrukce tohoto objektu, včetně opláštění budovy PZKO. Případnou rekonstrukcí vnitřních prostor se bude zastupitelstvo zabývat na svých dalších sezeních a tato bude řešena jako samostatná investiční akce Další plánované zasedání je plánováno na 21 září.

Bílovec: Získá Muzeum v Bílovci hlas veřejnosti a cenu Patrimonium pro futuro?

Anonymní pondělí, června 29, 2015

Získá Muzeum v Bílovci hlas veřejnosti a cenu Patrimonium pro futuro?
Muzeum v Bílovci je jedním ze dvou historických objektů, které byly za Moravskoslezský kraj nominovány na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. V současné době probíhá na stránkách ústavu http://www.npu.cz/patrimonium-pro-futuro/2015/vypis/ veřejná anketa, v níž mohou lidé dávat jednotlivým objektům – nominováno jich bylo celkem 27 –  svůj hlas. Na základě výsledků hlasování bude jméno vítěze oznámeno v září při slavnostním vyhlášení a cena veřejnosti bude předána v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem. „Jako patriot Bílovce jsem samozřejmě svůj hlas už dal," říká starosta Pavel Mrva. „Myslím, že naše muzeum si podporu zaslouží, vždyť jde o jednu z dominant města. Držím mu palce a věřím, že lidé mu v soutěži dají svůj hlas."
Muzeum bylo v letech 2011 až 2014 rekonstruováno, náklady včetně dotace dosáhly hodnoty 19 milionů korun. Měšťanský dům č. p. 691 v Bílovci, původně správní budova zámku, dnes poskytuje prostory informačnímu centru města a muzeu. Nová expozice popisuje nejen historii Bílovce, ale i historii zdejší továrny Massag. Malebná barokní architektura budovy z poloviny 18. století s typickým volutovým štítem a šindelovou mansardovou střechou je rovněž příkladnou obnovou památkově chráněného objektu.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Ukázat, co se povedlo, ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Ocenění je možné ve čtyřech kategoriích: Obnova památky/ restaurování; Objev, nález roku; Prezentace hodnot; Záchrana památky.
Komise odborníků ostravského pracoviště z řady akcí dokončených v roce 2014 vybrala dvě nejzajímavější - expozici muzea v Bílovci a obnovu kostela sv. archanděla Michaela v Hrozové Rusíně. Tyto jako vítěze krajského kola nominovala do celostátního kola ceny NPÚ.


Frenštát pod Radhoštěm: Radegastovy Beskydy mají v ZOO Praha kamenného velvyslance

Anonymní sobota, června 27, 2015

V sobotu 27. června byla v horní části Zoo Praha slavnostně odhalena zrekonstruovaná socha Radegasta. Jde o originál, který věnoval světoznámý sochař a rodák z Frenštátu pod Radhoštěm Albín Polášek hlavnímu městu před více než 85 lety. Známější ze dvou soch Radegasta je samozřejmě spojována s Pustevnami a tak byl ten pražský Radegast často opomíjen. Díky péči vedení zoologické zahrady a vynikající práci restaurátorů se podařilo již značně poškozený originál sochy renovovat. Slavnostního odhalení sochy, vedle které stojí informační cedule zvoucí návštěvníky do Beskyd, se zúčastnila také krojovaná delegace z Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Tu vedl starosta Trojanovic Jiří Novotný a ředitel frenštátského kulturního střediska Marian Žárský. 

Pražská zoologická zahrada je druhým nejnavštěvovanějším místem v naší zemi, hned po Pražském hradě. Ročně zde zavítá přes jeden a půl milionu návštěvníků. Velkému zájmu veřejnosti se těšilo i slavnostní odhalování jednoho ze dvou originálů sochy Radegasta, které proběhlo v sobotu 27. června krátce po 13 hodině. Na prostranství nedaleko výběhu vlků, kde socha stojí, hrála cimbálová muzika a krojovaní ogaři a cérky z Valašska nabízeli přihlížejícím frgály. Ve třináct hodin se ujal slova vedoucí programového oddělení zoologické zahrady Martin Smrček, který přivítal přítomné a seznámil je s programem akce. Hned poté promluvil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Pan ředitel vyzvedl význam přítomnosti sochy v pražské zoo s tím, že přítomnost tohoto uměleckého díla je důkazem, že zoologická zahrada je místem, kde dochází k průniku umění, společenského života i vzdělávání. Přítomné oslovil také profesor Petr Seigl z Akademie výtvarných umění v Praze a Petr Lacina - student, který se náročné opravy sochy ujal. Oba pánové poděkovali především za velkou příležitost a také za vstřícnost vedení zoologické zahrady, která napomohla k tomu, že se na renovaci sochy nemuselo spěchat a Petr Lacina, který pochází z Veřovic, měl tak dost času na to, aby byly zachovány veškeré technologické postupy.
Poté už přišel na řadu oficiální pozdrav hostí z Valašska. Jiří Novotný řekl: „Nejsem tady pouze jako starosta Trojanovic, ale jako zástupce celého Frenštátska a chci, abyste věděli, že jste všichni v Radegastových Beskydech vítáni. To, že hned vedle sochy Radegasta stojí také informační cedule, která vás, návštěvníky zoo seznámí nejen s historií sochy, ale také s naším krajem, považuji za velmi významné.“ Stejná cedule, která bude pro změnu zvát návštěvníky Radhoště v Beskydech k návštěvě pražské zoo, bude odhalena na konci srpna 2015 na Pustevnách. „Myšlenka propojení obou bratrů Radegastů prostřednictvím informačních panelů, mě napadla už před několika roky. A to, že se to nakonec podařilo, je do jisté míry dílem náhody. Na podzim loňského roku kontaktoval Mariana Žárského, ředitele kulturního střediska ve Frenštátě, Petr Lacina s tím, aby mu pomohl s kompletací sochy. Slovo dalo slovo, no a dnes máme v Praze tohoto kamenného velvyslance Radegastových Beskyd.“  Uvedl Stanislav Uruba, který jako první přišel s myšlenkou propojení obou Radegastů. Krátce po 13 hodině zahrála cimbálová muzika tuš a zelená plachta zakrývající sochu pohanského boha šla k zemi. Odhalení sochy si vzal osobně na starost ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a profesor Petr Seidl. Hned poté polil Marian Žárský Radegastovy krpce valašskou slivovicí to proto, aby zde socha pevně  a dlouho socha stála. „Velmi rádi přijímáme pozvání našich přátel z Beskyd k návštěvě Radegastových Beskyd. Jsem nadšený z dnešní bezprostřední a veselé atmosféry a propojení dvou tak atraktivních míst jako je naše zoologická zahrada a Radegastovy Beskydy mi přijde jako báječný nápad,“ řekl hned po skončení akce ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. 

Frenštát pod Radhoštěm: Filmová hudba byla v Amfiteátru na Horečkách skutečným zážitkem

Anonymní sobota, června 27, 2015

Jeden z nejkrásnějších přírodních amfiteátrů na Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm má
za sebou první velký koncert symfonického orchestru a sboru pod širým nebem. V sobotu
27. června od 20.00 hodin vystoupila na pódiu Moravskoslezská Sinfonietta za doprovodu
sborů s programem Večer filmové hudby. Na pódiu vystoupilo přes 150 účinkujících, kteří
svým strhujícím výkonem skvěle bavili přes 900 diváků. Celý koncert končil ve 22 hodin už za
vydatného deště, přesto odcházeli umělci i návštěvníci koncertu nadšeni.
Během Večera filmové hudby v Amfiteátru na Horečkách zazněla celá známých filmových melodií.
Ústřední melodie z filmů Piráti z Karibiku, Fantom Opery, Madagaskar, Misie, Základní instinkt,
ale také šlágry od skupin ABBA a Europe. Celý početný „ansámbl“ pod taktovkou dirigenta Adama
Sedlického šlapal jako hodinky. „Bojovali jsme s velkou vzdušnou vlhkostí, udržet nástroje za
těchto podmínek naladěné je skutečný kumšt. S pány zvukaři jsme během koncertu prováděli
skutečná kouzla, aby to vše dopadlo, jak má. Nakonec mám z celkového výsledku velmi dobrý
pocit.“ Popsal horké chvilky v ozvučovací kabině ředitel Moravskoslezské Sinfonietty Jan Soukup.
Kromě početného sboru, který se skládal z členů Ţenského pěveckého sboru Havířov, Meandry
ZUŠ Bohuslava Martinů, Akademického pěveckého sboru VŠB – TU Ostrava, Pěveckého sboru
Waldorfského lycea v Ostravě a Svatomichaelského smíšeného sboru Řepiště, vystoupili na pódiu
také dva sólisté Táňa Wajs a Vojtěch Malchárek. Všichni interpreti si vyslouţili mohutné ovace,
zvláště pak v závěru koncertu, kdy během posledních dvou skladeb z nebe padaly provazy deště.
Jako by nepříznivé podmínky ještě umocnily skvělý výkon a nasazení všech na pódiu. Jedna
z návštěvnic Večera filmové hudby Lenka Muţíková, která na Horečky přijela na kole i s manţelem
a známými popsala své pocity z celého koncertu slovy: „Šel mi z toho skutečně mráz po zádech,
velká poklona před všemi. Celé to bylo krásné, ale ten závěr to byla naprostá pecka. Doufám, že
podobné akce se tady budou konat i v budoucnu.“
Foto: Martin Glatzner

Kozlovice: fotbalový MINI CUP 2015 v Měrkovicích

Anonymní sobota, června 27, 2015Tradiční fotbalový turnaj, nazvaný Mini cup odstartoval v sobotu 27. června. Akci uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Měrkovice, za finanční podpory obce Kozlovice a řady drobných sponzorů.

Bílovec: Den města s pohádkovými skřítky Picmochy

Anonymní sobota, června 27, 2015
V Bílovci 25. června   Odřivousovy slavnosti v Bílovci se v sobotu 27. června uskuteční v duchu 90. výročí otevření muzejní expozice v objektu bývalého úřednického domu z druhé poloviny 18. století.
Letos poprvé mohou návštěvníci během dne města zavítat do objektu muzea, ve kterém se v tento den slavnostně otevřou neobvyklé muzejní prostory. Expozici Tajemné sklepení s osmnácti pohádkovými skřítky Picmochy – pastýřem Metůdkem, mlynářem Jeronýmem, poustevníkem a mnichem Jetřichem, kořenářkou Gertou a dalšími loutkami ocení zejména nejmenší  návštěvníci  muzea. „Naším záměrem je  oslovit  děti, které zavítají na prohlídku muzejní expozice v doprovodu rodičů,“ říká ředitelka muzea v Bílovci, Eva Ševčíková. „Prohlídka stálé expozice je přece jenom obecně zaměřena na dospělé návštěvníky, jimž je přizpůsobena forma výkladu. V suterénu se díky scénickému nasvícení a nazvučení naskytl ideální prostor  pro vytvoření kouzelného světa skřítků, kteří zde našli své působiště.“ Ve sklepení  si návštěvníci mohou prohlédnout také historické předměty – váhu decimálku, ruční rotační mlýnek na obilí a stolařskou židli –, které jsou zakomponovány do expozice, a také repliku bíloveckého pranýře z roku 1727, u kterého po nocích rozpráví mnich Jetřich s poustevníkem.
Autorkou loutek je mladá výtvarnice Ivana Vajdová ze Slatiny, která se skřítky Picmochy získala certifikaci Moravské Kravařsko – regionální produkt. Jedná se o původní autorskou rukodělnou výrobu za použití ekologicky odbouratelných materiálů, převážně lokálních dodavatelů. Skřítci rovněž okouzlili porotu soutěže Rozjezdy roku pro začínající podnikatele a Ivana Vajdová zvítězila letos v květnu v krajském kole této soutěže.

Pro návštěvníky Odřivousových slavností je v Bílovci připraven bohatý program i v dalších lokalitách města. V prostorách zámku  proběhne v 17 hodin vyhodnocení dalšího ročníku soutěže v pečení domácího chleba Bílovecký bochník 2015 s veřejnou ochutnávkou. Ke každému soutěžnímu bochníku bude dodán návod na přípravu včetně použitých ingrediencí, které budou následně zveřejněny na webových stránkách města. Jediným pravidlem soutěže je, že jako surovina pro přípravu chleba nesmí být použita jakákoliv kupovaná směs. Výhercům obou  kategorií  Chléb z domácí pekárny a Chléb z domácí trouby  předá ceny starosta města Pavel Mrva, ti nejlepší získají domácí pekárnu.  Na nádvoří zámku vystoupí také skupina historického šermu Argentis z Ostravy. Mezi další akce, které svátek města provázejí a jsou velmi oblíbené, patří  tradiční běh do zámeckých schodů a v parčíku u kostela bude opět zóna pro děti s řadou atrakcí a soutěží, které pořádá  Dům dětí a mládeže v Bílovci. Ve 13 hodin bude na náměstí odstartován cyklozávod  Odřivousův pohár.  Slavnosti města zahájí ve 14 hodin  na bíloveckém náměstí swingové melodie z 30. a 40. let minulého století, které návštěvníkům zahraje kapela Blue Star  z Prahy. V 16 hodin vystoupí Michal Tučný Revival  Band, v 18 hodin kapela Elán KontraBand, ve 20 hodin Marek Ztracený s kapelou a od 22 hodin  návštěvníkům na rozloučenou zahraje Tabák - Kabát revital.  Slavnostní odpoledne zpestří vystoupení mažoretek z Domova dětí a mládeže v Bílovci a velkolepý ohňostroj  po 22. hodině. 


Horní Suchá: Vítání léta s Lucií Bílou

Anonymní sobota, června 27, 2015Začátek léta a prázdnin je v Horní Suché již tradičně spojován s akcí nazvanou "Vítání léta"
a probíhalo již na tradičním místě v amfiteátru fotbalového stadionu Depos Horní Suchá.
Novinkou loňského ročníku byl Mezinárodní fotbalový turnaj muž a nechyběl ani letos.
Stejně jako každý rok zde bylo připraveno pro děti mnoho atrakcí a v doprovodném programu si mohli zasoutěžit i všichni dospělí Ať již v pití piva na ex či dalších soutěžích.
I pro letošní rok připravili organizátoři bohatý program plný hudebních hvězd.
V sobotu 27. června se vedle hlavních protagonistů publiku postupně představila skupina DROPS či slovenská kapela G-R-T.
Přivítat léto přijel do Horní Suché i Zdeněk Izer.
Ten s jedinečném a  nezaměnitelným humorem pobavil a rozesmál nejednoho diváka.
Po něm to pak na pódiu pořádně rozjel Rock&Roll Band Marcela Woodmana.
V různorodém programu si každý našel svého favorita.
Největším lákadlem letošního Vítání léta ale bylo vystoupení několikanásobné zlaté Slavice Lucie Bílé.
Během téměř hodinového koncertu zazněly ty největší hity, jako "Most přes minulost" či "Láska je láska" .
Letošní vítání léta přilákalo na 2500 návštěvníků, což je dvakrát více než v loňském roce. A jak to vypadá s příštím ročníkem?

Rychvald: 120 let SDH Rychvald

Anonymní neděle, června 21, 2015


Sbor dobrovolných hasičů v Rychvaldě byl založen v roce 1895 a právě dnes 21 června se koná jubilejní oslava 120 let od jeho založení.
Podle zakládajícího protokolu byl dobrovolný sbor hasičský v Rychvaldě založen 17 března 1895 jako osmý český sbor na tehdejším těšínsku.
Oslavu výročí zahájili před kulturním domem slavnostním nástupem a krátkou vzpomínkou za zesnulé hasiče.
Na městském úřadě pak zástupce hasičů přijala starostka města Šárka Kapková. Ta přítomným poděkovala za jejich dobrovolnou činnost a přínos pro město. Slavnostní přijetí bylo zakončeno zápisem do pamětní knihy.
Poté se všichni přesunuli do sálu kulturního domu, kde začala slavnostní schůze.
Zde byla předána ocenění členům sboru, ať už za služby a věrnost, za zásluhy nebo příkladnou práci a reprezentaci.
Sbor se dočkal i jednoho z nevyšších ocenění a to udělení stuhy k historickému praporu, který obdržel v roce 2010.
Slavnostní schůze ovšem nebyla zdaleka jedinou akcí, kterou hasiči k oslavám připravili.
Od pátku do pondělí byla v prostorách hasičské zbrojnice pro veřejnost otevřená výstava"Od historie po současnost"
A co popřát rychvaldským hasičům do dalších let?
S přáním mnoha úspěchu se loučíme i my.

Michálkovice: Hudební festival Michalfest 2015

Anonymní sobota, června 20, 2015


Od rocku po keltskou hudbu. Takový byl v sobotu 20. června další ročník Michalfestu, jednodenního svátku dobré muziky, kterým v areálu Národní technické památky Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích oslavili příchod léta. Akci pořádá úřad městského obvodu a nápad uspořádat hudební festival vznikl před třemi roky.
Hlavním partnerem festivalu je Vysoká škola podnikání v Ostravě.
Na své si přišly i děti, pro které byly přichystány zcela zdarma zajímavé atrakce a aktivity.
Mezi tím co si děti užívaly atrakcí, dospělí mohli okusit z pestré nabídky občerstvení.
Dobrou náladu nepřekazily ani dešťové přeháňky. A na co se návštěvníci nejvíce těšili a co je přilákalo?
Více jak 12 hodinový hudební maraton  se odehrával na dvou pódiích, mezi kterými se lidé pomalu přesunovali.
Mezi hlavní hvězdy letošního festivalu patřily Pop-rocková skupina UDG z Ústí nad Labem či punk rocková kapela Rybičky 48. Ta se původně jmenovala Banánové rybičky, ale byla nucena svůj název změnit.
Z regionálních dostala prostor například ostravská zpěvačka Elis, která se stala Objevem roku v soutěži Zlatý slavík 2014
Skupina Úspěch patří mezi stálice michálkovického festivalu a doposud žádný nevynechala.
Keltskou muziku s nádechem Beskydských hor se předvedla ostravská kapela Acoustic Irish.
Vůbec poprvé se na festivalu představila skupina TUTU s Borisem Urbánkem.
Na letošním ročníku se také představil vítěz posledního ročníku soutěže Boomcup skupina The dust, ostravská skupina Naked Floor, Ostraband nebo havířovská kapela Ajdontker ale i další.
Celkem se tak na festivalu předvedlo 14 kapel či interpretů.
Největším lákadlem letošního Michalfestu se ale stala mezinárodní skupina NOHA , která roztancovala zaplněné prostranství.
Hodinu před půlnoci patřilo pódium Vlastovi Rédlovi a jeho skupině. Na tomto festivalu sice vystupuje poprvé, přesto ale pro něj Ostrava není neznámá.
Závěr 3. ročníku Michalfestu patřil ohňostroji a kapele Mayday. Letošní festival navštívilo 2000 návštěvníků a již teď se všichni těší na ten v pořadí již čtvrtý.

Kozlovice: Rozloučení s předškoláky

Anonymní čtvrtek, června 18, 2015

Ve čtvrtek 18. června v sále Obecního úřadu ukončily slavnostně nejstarší děti svou docházku do Mateřské školy v Kozlovicích. Povýšení do stavu školáků, předcházelo jejich vystoupení, kde se pochlubily, co dokázaly nacvičit.

Rychvald: Rychvald plný veteránů

Anonymní neděle, června 14, 2015

Historická vozidla a motorky, vůně benzínu a jízda městem. To již neodmyslitelně patří k Rychvaldu.
V neděli 14 června se již po sedmé na náměstí pořádala přehlídka historických vozidel, s názvem "Rychvald plný veteránů".

Rychvaldské náměstí pak postupně zaplnilo více jak 140 nablýskaných veteránů.
Například Tatra 17 z roku 1927.
Nechyběly ani auta závodní. Například tento malý pohledný angličan je z roku 1955
To Zdeněk Bastl se může pochlubit hned dvěma historickými skvosty. Motocykly značky Pegueot P100 z roku 1930 a Nimbus 750 z roku 1937
Tento jednoválcový čtyřtakt značky NSU je z roku 1938.
Klasické anglické čtyřtakty reprezentovalo toto vystavené a udržované BSA.
Nechyběli ani veteráni z Polska. Tento Citroen AC 4 1600 je z roku 1930 a pochází z Francie.
Kromě ukázky na náměstí se veteráni vydali také na spanilou jízdu po okolí Rychvaldu. Kolona historických motocyklů a vozidel se za velkého zájmů přihlížejících dala do pohybu přesně v půl jedenácté.
Okružní jízdu pak ukončili tam, kde jí i začali,tedy na rychvaldském náměstí.
Zpestřením pro návštěvníky byla soutěž o nejstaršího veterána, nejstarší auto či motorku nebo  nejelegantnější vozidlo.
K dobré náladě po celou dobu hrála kapela s názvem Klasik a vytvářela tak atmosféru dávno zašlých časů.
Setkání veteránu přilákalo nejen místní, ale i lidi z širokého okolí.
Akce se vydařila, počasí přálo a již teď se všichni těší na další, v pořadí již 8 ročník

Velká Polom: Den obce

Anonymní sobota, června 13, 2015


Den obce je ve Velké Polomi každoročně spojen s kvalitním zábavným programem a přátelskou atmosférou. Výjimkou nebyl ani ten letošní, který se konal v sobotu 13. června na prostranství Motorestu u Tvrze.
Pozvání přijali i hosté z družební slovenské obce Dlhá nad Oravou.
Návštěvníci, ale hlavně děti se mohly těšit na různé atrakce jako skákací hrad ale i soutěže.
Radost těm nejmenším ale hlavně dělali klauni. Postavit šapito nebo točit talířem na tyči, byly úkoly, které musel splnit každý uchazeč o práci v světoznámého cirkusu.
Zájmu dětí se těšilo i malování na obličej.
Zručné ruce vizážistek z dětí pak udělaly jakékoliv zvířátko či bytost. Za chvíli tak byl areál plný kočiček, veverek nebo upírů.
Mezi tím co si děti užívaly atrakcí, dospělí mohli okusit z nabídky občerstvení, která byla opravdu pestrá.
Svou vůni návštěvníky lákaly nejen klobásky, bramborové placky stejky ale i koláčky všeho druhu.
Na srnčí hody a zvěřinové speciality zase lákalo místní myslivecké sdružení.
Součásti oslav dne obce ve Velké Polomi je také zajímavá sportovní událost a to v podobě atypické hasičské soutěže.
Jednotlivé týmy musely přeplout na lodi k čerpadlu a zbylá část týmu na něj napojila hadice. Stopky časoměřičů se zastavily až po zásahu terče proudem vody.
Po litém boji, kde domácímu týmu nepomohl ani Fantomas,  se nakonec z vítězství radovali hasiči z Dlhé nad Oravou.
Mezitím co hasiči soutěžili, divákům se představil domácí dětský pěvecký soubor Paprsek.
Den obce je ale hlavně o zábavě.  Na podiu se o ni postaraly slečny Cindy, Miriam a Paloma z travesti skupiny Divoké kočky, které nezůstaly svému názvu nic dlužny a věrohodně předvedly naše i zahraniční zpěvačky a k tomu přidaly i spoustu vtipů.
Poté je pak vystřídala ostravská kapela Úspěch.
V hlavním programu pak vystoupila skupina "Legendy se vrací".
Ti nakonec své posluchače uvedli nejen do dobré nálady, nostalgického zavzpomínání ale i k pořádné taneční pařbě.
Závěr pak patřil hudební skupině NOA a taneční zábavě, která pokračovala až do brzkých ranních hodin.

Ropice: Slavnostní radovánky

Anonymní sobota, června 13, 2015


Není oslava jako oslava. Ale když slavit, tak se vší parádou.
V sobotu 13. června totiž oslavila základní škola v Ropici, 110. let trvání od svého založení.
V roce 1905 byla v důsledku potřeby zvýšení kapacity postavena nová školní budova.
Až od roku 1910 začala fungovat jako základní škola s polským vyučovacím jazykem.
Velmi těžkou zkouškou byla pro vývoj školství v Ropici druhá světová válka, která ovlivnila na několik let nejednu generaci.
Za tuto dobu prošla škola mnoha opravami a rekonstrukcemi.
Celou oslavu organizovalo Sdružení Rodičů a Přátel Školy spolu s MACIERZ SZKOLNA při ZŠ a MŠ v Ropici.
Na programu byla pěvecká a taneční vystoupení, které byly doprovázeny scénkami od historie až do současnosti školy.
Oslava byla spojená se Dnem dětí, které si užily odpoledne plné her a zábavy.
Značný zájem děti věnovaly malování na obličej. Měly tak na výběr celou řadu zajímavých kreseb, které jim na tvář namalovaly zručné ruce z řad rodičů a učitelů.
Největším lákadlem byl pak kouzelník, který uváděl všechny přítomné v úžas plné čar a kouzel.
K příjemnému posezení bylo nabízeno bohaté občerstvení včetně grilovaných specialit.
I přesto, že bylo ten den velmi teplé počasí, byl park u školy zcela zaplněn a všichni byli naladěni svátečně.
A co popřát škole do dalších let?


Rychvald: 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Anonymní středa, června 10, 2015


Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Rychvald 11. června 2015


Program zasedání zastupitelstva.

1.Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání ZM Rychvald
2.Kontrola usnesení
3.Zpráva o činnosti RM
4.Zpráva o činnosti FV
5.Zpráva o činnosti KV
6.Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně a o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2014
7.Delegace zástupců města Rychvald na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Rychvald majetkovou účast
8.Zastupování města Rychvald ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a v Místní akční skupině Bohumínsko
9.Přistoupení Statutárního města Havířov ke Svazku měst a obcí okresu Karviná
10.Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2014
11.Závěrečný účet města Rychvald za rok 2014
12.Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2015
13.K žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 531/1 v k.ú. Rychvald
14.Nabytí části pozemku parc. č. 4749/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví Města Rychvald
15.Žádost o splátkový kalendář – manželé Sklenaříkovi
16.Technické posouzení objektu čp. 476 v k.ú. Rychvald  – návrh na vyhlášení záměru na prodej nemovitosti
17.Záměr města prodat části pozemků p.č. 3515/1, p.č. 3515/5, p.č. 3523/1 a p.č. 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald
18.Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 a Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí   uzavřené dne 20. prosince 2005
19.Diskuse

Bílovec: Modernizace domova pro seniory

Anonymní pondělí, června 01, 2015
V pondělí 1. června byla v Bílovci po mnoha letech přípravy zahájena modernizace domova pro seniory. Rekonstrukce v hodnotě zhruba 30 milionů korun je z 90 procent financována z Programu švýcarsko-české spolupráce, zbývající náklady hradí město.

„Prvopočátky projektu, který podstatně zvýší kvalitu služeb poskytovaných v tomto domově, jehož zřizovatelem je město Bílovec, se datují až do roku 2008. Jsme rádi, že se jej podařilo dotáhnout do vítězného konce a stavba může začít," říká místostarostka města Bílovce Sylva Kováčiková, která u zrodu projektu stála už v prvopočátku, a dodává, že podle daných podmínek musí být stavba ukončena do září příštího roku. „Poté se sem obyvatelé, kteří byli v průběhu dubna přestěhováni do městského domu s pečovatelskou službou, vrátí." 

Secesní vila podnikatele Mathiase Salchera, zakladatele bíloveckého Massagu, tak v následujících měsících projde rozsáhlými změnami, které výrazně přispějí ke zvýšení komfortu života obyvatel tohoto půvabného objektu. „Čekají nás nejen stavební práce, jež budou kromě jiného zahrnovat zateplení objektu, přístavbu společenského zařízení, jídelny a vytvoření bezbariérového prostoru, ale také celková modernizace veškerého zařízení domova. Kromě toho už nyní probíhá takzvaná měkká část projektu, která je soustředěna na vzdělávání zaměstnanců. Účelem je zvýšení kvality péče o seniory," pokračuje Sylva Kováčiková.


Rekonstrukce budovy domova pro seniory však není jedinou investiční akcí realizovanou v Bílovci. „Do půlky června nás čeká dokončení dvou venkovních hřišť pro volnočasové aktivity u základních škol Komenského a Wolkerovy. Jde o akci v hodnotě zhruba sedm milionů korun, kterou financujeme z dotace z regionálního operačního programu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu města," hovoří o rozvoji města jeho starosta Pavel Mrva a připomíná, že 1. června byla slavnostně předána osmá etapa regenerace panelového sídliště, která se týká okolí bytových domů v Radotínské ulici. „Připravujeme se i na start mnoha dalších investičních akcí. Zmínit mohu například výstavbu společenského centra v Lubojatech, vybudování nového autobusového nádraží v Bílovci i přístavby tělocvičny k základní škole ve Staré Vsi jako multifunkčního centra pro největší místní část města Bílovce. Všechny projekty směřují k jednomu. Jde nám o to, aby se lidem ve všech místních částech Bílovce žilo dobře."