Paskov: beseda k ukončení výstavy „Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček"

Anonymní pátek, října 30, 2015
V úterý 27. října se v sále nad Zámeckou Krčmou v Paskově uskutečnila beseda k ukončení výstavy „Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy“ Ta je organizována městem Paskov ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí "Region Slezská brána". Besedu za účasti autora JANA BLIZŇÁKA a dvou spoluautorů Romany Rosové a Miroslava Lyseka, zahájil starosta města Petr Baďura.

Petrovice u Karviné: Voda - projektový den na petrovické škole

Anonymní pátek, října 30, 2015
Voda - To bylo hlavní téma projektového dne, který v úterý 27. října proběhl v petrovické základní škole. V rámci přírodopisu tak například děti prozkoumávaly ekosystém petrovických rybníků. Žáci během dopoledne prozkoumávali vlastnosti vzácné tekutiny a dělali různé chemické pokusy. Na fyzikální vlastnosti vody se zaměřili ve fyzice. Zájem dětí byl veliký.

Petrovice u Karviné: Podzimní setkání petrovických seniorů

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015
Klub důchodců paří v Petrovicích u Karviné ke spolkům s dlouhou tradicí. Zázemí tomuto klubu poskytují prostory TJ Lokomotiva Petrovice u Karviné- Závada. Ve společenském sále se senioři scházejí 2krát ročně, a to na jaře a na podzim. To letošní připadlo na pátek 23 října. Klub byl založen v roce 1973 a na přelomu tisíciletí měl okolo 125 členů. Kromě těchto setkání pořádá klub pro své členy i pravidelné poznávací zájezdy. Letos do Bílé Vody, kde navštívili oplatkárnu a Lázní Jeseník. Další setkání je plánováno na jaro příštího roku.

Kozlovice: Vítání občánků

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015
V pátek 23. října se rodiče a nejbližší příbuzní sešli v sále obecního úřadu, aby společně přivítali nově narozené občánky do řad obyvatel Kozlovic. Jednalo se již o druhé vítání občánků v letošním roce. Zatím, co byly děti slavnostně pohoupány v obecní kolíbce, zahrál jim a zazpíval místní dětský soubor Valášek s Muzičkou. Po podpisu do pamětní knihy Kozlovic, dostali rodiče od obce malý praktický dárek pro své nejmenší. Tato událost je vždy plná lásky, něhy a radosti. A ani tentokrát tomu nebylo jinak. Novým občánkům Kozlovic i my přejeme mnoho zdraví, životních úspěchů štěstí a lásky.

Naučná stezka Beskydské nebe

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015
V pátek 13. listopadu se v 10.00 hodin uskuteční slavnostní otevření naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů. Naučná stezka je dlouhá 1 800 metrů a zahrnuje v sobě expozici siluet dravců pod zastřešením pódia amfiteátru, dřevěnou lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů a dalších šest zastavení v rámci celé lokality Horeček. Díky projektu se podařilo buď nově vybudovat, anebo obnovit zajímavá místa na Horečkách, která se opět stávají atraktivní odpočinkovou lokalitou. Na obsahu naučné stezky se podíleli odborníci ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích a Muzea Novojičínska. U Zvoničky Strážkyně Beskyd nově vznikl „Bosý chodníček“, rekonstrukcí prošla Mařenčina studánka i Památník Břetislava Bartoše. Po trase naučné stezky je instalováno celkem 8 hlavních informačních panelů seznamujících návštěvníky jak s historií, tak se současným děním na Horečkách. Dalších 6 panelů se nachází na dřevěné lávce za budovou amfiteátru jako součást expozice „Život v korunách stromů“. Projekt naučné stezky Beskydské nebe – Život v korunách stromů byl realizován za finanční podpory z dotačního programu ROP Moravskoslezsko, rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm a fondu na obnovu Horeček, do kterého přispívá vedle města také obec Trojanovice. „Asi nejatraktivnější částí celé naučné stezky je 85 metrů dlouhý vzdušný chodník, který ve tvaru podkovy začíná i končí přímo za pódiem amfiteátru. Na této 1,8 metrů široké lávce se nachází 6 zastavení, kde se lidé seznámí s životem obyvatel korun stromů. Dalším velmi zajímavým místem, které prakticky tvoří jeden celek s dřevěnou lávkou, je zastřešení amfiteátru. Pod střechou budou totiž viset siluety dravých ptáků včetně majestátného orla skalního. Právě střecha amfiteátru dala jméno celé naučné stezce „Beskydské nebe“, řekl autor projektového záměru Marian Žárský. Naučná stezka Beskydské nebe bude přístupná celoročně až na lávku nad roklí potoka Vlčáku s expozicí Život v korunách stromů. Ta bude fungovat sezonně od dubna do konce října. V předpremiéře bude výjimečně od pátku 13. listopadu do neděle 15. listopadu veřejnosti zpřístupněna i tato část. Hlavní provoz celé stezky Beskydské nebe bude zahájen na jaře 2016 akcí „Vítání ptačího zpěvu“, která proběhne 2. dubna 2016.Jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost?

Anonymní čtvrtek, října 29, 2015

Jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost? Komunitní rozvoj může být dobrou alternativou k tradičním řešením

Špatná dopravní obslužnost, vylidňování obcí, rozpad velkých zemědělských i průmyslových podniků – to vše jsou faktory, které vedou k problémům s nezaměstnaností. Jejich následky musí každodenně řešit obyvatelé menších měst a obcí vzdálených od regionálních center. Jak situaci zlepšit? Odpověď hledá projekt Pracovní návyky.
V projektu, jehož cílem je podpořit zaměstnanost v malých městech a na venkově, spojili síly odborníci nejrůznějších odvětví. Architekti, geobotanici, antropologové nebo historici se rozjeli do několika vybraných krajů České republiky a ve spolupráci s místními samosprávami pátrali po tom, co by bylo možné v dané lokalitě zlepšit. Jak by se např. dalo rozvinout podnikání, komunitní život nebo turismus tak, aby díky tomu vznikla nová pracovní místa. Z výsledků jejich průzkumů vzešly náměty na produkty a služby, o které by v tom či onom místě mohl být zájem.
V další fázi se pak do projektu zapojili už konkrétní účastníci z řad místních obyvatel – nezaměstnaní a také kariéroví poradci. Více než devatenáct set lidí prošlo motivačním poradenstvím a případně i zaškolením na pozice vytipované odborníky z týmu. Výsledek? Desítky nově zřízených pracovních míst a stovky doporučení, kde by v budoucnu mohla vznikat další. „Potenciál se skrývá v místních lidech, v krajině i v historickém dědictví obce. My tento potenciál odhalujeme a pomáháme využít. Právě ve využívání místních zdrojů vidíme budoucnost a soběstačnost lokalit i jednotlivců,“ říká Miroslav Procházka, ředitel Fondu dalšího vzdělávání (FDV), organizace, jež projekt zastřešuje a realizuje.
Jako klíčová pro hladký průběh projektu se ukázala role poradce, jenž klienty mimo jiné doprovázel na pracovní pohovor. Jedním z příznaků dlouhodobé nezaměstnanosti je oslabení sociálních a komunikačních dovedností, a proto je potřeba uchazeče o zaměstnání podpořit ve změnách, kterých chce dosáhnout. První viditelné výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a některým účastníkům projektu se i díky profesionálnímu poradenství podařilo nastoupit na nové, „komunitní“ pracovní pozice.
Na Jesenicku se například za pomoci výzkumníků a poradců zapojených do projektu Pracovní návyky povedlo vybudovat úspěšný rodinný podnik na výrobu a prodej šípkového vína. Antropolog z projektu zde narazil na klienta, který byl již delší dobu registrován na Úřadu práce, doma se přitom věnoval výrobě šípkového vína z plodů, které sám sesbíral.
Z rozhovorů s místními vyplynulo, že lidé často poptávají produkty, u nichž přesně vědí, odkud pocházejí – klient si tedy po konzultaci s odborníkem nechal svůj výrobek certifikovat jako „jesenický originální produkt“. Díky projektu Pracovní návyky zjistil, že Úřad práce ČR mu může poskytnout dotaci na vznik nového pracovního místa. Nyní už společně s partnerkou úspěšně provozují malou rodinnou firmu a je zřejmé, že v budoucnu si na sebe začínající podnikatel vydělá i bez dotace.

Doporučení a výsledky výzkumů pro jednotlivé lokality (Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Kraj Vysočina a Olomoucký kraj) shrnuté ve výzkumných zprávách jsou dostupné na webových stránkách projektu www.pracovninavyky.cz.

Petrovice u Karviné: Demolice chátrajících stoletých domů

Anonymní čtvrtek, října 22, 2015
Více jak 55 let chátrající stoleté domy a stodola pod petrovickým kostelem, které byly v havarijním stavu a svému okolí nebezpečné šly za pomocí těžké techniky k zemi. Vlastníky těchto objektu se ale doposud nepodařilo kontaktovat. Zastupitelé na tuto demolici vyčlenili z rozpočtu obce finanční prostředky ve výši 2 miliónů korun. Obec má také do budoucna plány co s uvolněnou parcelou po těchto domech.

Vratimov: Tradiční výstava ovoce a zeleniny

Anonymní úterý, října 20, 2015
Již vice než 40 let udržují vratimovští zahrádkáři tradici Výstav ovoce a zeleniny v místním Domě zahrádkářů. Nejinak tomu bylo i letos ve dnech 3. - 5. října kdy se pěstitelé, ale i občané měli příležitost pochlubit svými výpěstky.

Bílovec se zaměřuje na podporu zaměstnanosti

Anonymní pondělí, října 19, 2015
Přestože míra nezaměstnanosti na Bílovecku v současné době představuje jen 5,3 procenta (v roce 2003 to bylo 17,91 procent), vedení Bílovce hledá další možnosti, jak podpořit zaměstnanost a rozvoj podnikání.

            „Na území správního obvodu Bílovec je přibližně 12 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel, z toho je 95 procent je v trvalém pracovním poměru. Téměř polovina z nich však musí za prací dojíždět, přičemž 38 procent má zaměstnání v Ostravě," cituje Sylva Kováčiková, místostarostka Bílovce, údaje poskytnuté týmem obce Slatina, který byl zpracovatelem strategie v rámci projektu Systémová podpora meziobecní spolupráce v letech 2014–2015. „I proto v srpnu rada města chválila zprávu o podpoře zaměstnanosti a podnikání v Bílovci a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Její součástí je několik strategických bodů. Kromě jiného chceme udělat maximum pro to, abychom vytvořili podmínky pro setrvání absolventů škol v regionu. V souvislosti s tímto záměrem jsme například zorganizovali dvoudenní studentský workshop, kterého se v říjnu zúčastnilo téměř šedesát studentů VŠB-TUO a Ostravské univerzity spolu s pěti vysokoškolskými profesory.  Jejich úkolem bylo připravit studie na efektivní využití čtyř vytipovaných městských lokalit. Vedle získání odvážných a nezatížených řešení z pohledu studentů jsme tuto akci pojali také jako příležitost upozornit na zajímavé cíle města a navázat spolupráci se schopnými mladými lidmi, jimž by bylo možno v budoucnu nabídnout i pracovní uplatnění."

            Bílovec chce v dohledné době vytvořit rovněž chráněné dílny pro nezaměstnané s omezenými možnostmi pro zaměstnání a nadále nezaměstnané zapojovat do veřejně prospěšných prací. „Tuto formu aktivní politiky zaměstnanosti praktikujeme už dlouhodobě a velmi se nám osvědčila," pokračuje místostarostka a dodává, že město v tomto směru intenzivně spolupracuje s Úřadem práce v Bílovci a společností SLUMBI. „Jen samotný Městský úřad v Bílovci zaměstnává na veřejně prospěných pracích od počátku letošního roku měsíčně průměrně 16 pracovníků, jejichž mzdy hradí stát. Musím říct, že doposud vykonali velký kus práce v městských lesích, uklízí v ulicích města, v kulturním domě, na úřadě, ve školách, pomáhají se stavebními pracemi," upřesňuje Sylva Kováčiková s tím, že v tomto směru je propojují dva hlavní cíle rozvoje Bílovce: podpora zaměstnanosti a podnikání se snahou o budování čistého a malebného města v blízkosti průmyslové Ostravy.

            Zvolená strategie podpory zaměstnanosti a podnikání spočívá podle místostarostky také ve využívání finančních pobídek v rámci nového dotačního období a rovněž v pravidelné spolupráci se zaměstnavateli, jimž by město chtělo pomoci s dlouhodobým nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, při řešení potíží s dopravou zaměstnanců i s provozem školek a družin, které by měly přizpůsobit provozní dobu potřebám zaměstnaných rodičů. „A nezapomínáme ani na plochy pro podnikání – zaměřujeme se na brownfieldy a opuštěné objekty, pro které hledáme smysluplné využití. Jedním z nich je například dlouhodobě opuštěný, chátrající rodinný dům přímo v centru města naproti kina Radost a základní umělecké školy. O jeho odkupu město rozhodlo letos v září a stal se součástí jedné z lokalit řešených na workshopu studenty. Ti navrhli, aby byl využit pro potřeby umělecké školy, neboť jí chybí prostor pro výuku výtvarného oboru a jiné obory. Tento návrh se nám zalíbil a bude dále rozpracován," uzavírá Sylva Kováčiková.
 ------------

            • Bílovec má velmi snadnou dostupnost – leží v minimální vzdálenosti od dálnice, letiště a železničního koridoru.
            • Město má rozvinutou infrastrukturu. 
            • Bílovec je spolu se Studénkou jedním ze dvou měst okresu, kde působí nejvíce registrovaných firem. Jde o plných  74 procent firem.  
             • Devět z deseti největších zaměstnavatelů se nachází v Bílovci nebo ve Studénce.
            • Bílovecká nemocnice a MSV Metal Studénka patří mezi největší zaměstnavatele v okrese.
• V regionu převládají především osoby samostatně výdělečně činné a malí podnikatelé, kteří zaměstnávají maximálně 5 osob. Na Bílovecku nesídlí ani jeden zaměstnavatel s více než 500 zaměstnanci.

Horní Suchá: Den jubilantů

Anonymní neděle, října 18, 2015
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. K tomuto datu pořádají obce společenská setkání právě pro ty dříve narozené a Horní Suchá není výjimkou. Letošní setkání senioru proběhlo 13 října v sále dělnického domu. Při této příležitosti byly jako každý rok oceněny dlouholeté manželské páry, které oslavily 50, 55 a 60 let společného života. 8 zlatých, 5 smaragdových a 4 diamantové páry převzaly z rukou místostarosty gratulace a ocenění za svou dlouholetou lásku a toleranci.

Společný tah na branku, taková je filozofie Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko

Anonymní pátek, října 16, 2015
Zhruba půl milionu korun určených na propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a několik aktuálních projektů podporujících rozvoj cestovního ruchu, takové jsou výsledky roční práce Fondu cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, u jehož zrodu stál Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
„K založení fondu nás vedla snaha zvýšit zájem turistů o Beskydy a také záměr měst a obcí společně ovlivňovat marketingové aktivity v dané lokalitě. Svůj podíl na tom mělo také zdržení přijetí zákona o cestovním ruchu a ukončení podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Společná a cílená propagace této turistické oblasti byla a evidentně je nezbytná," zdůrazňuje filozofii společného tahu na branku Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko (DM). A dodává, že fond, který je samostatnou a oddělenou součástí rozpočtu DM, shromažďuje finanční prostředky použitelné k propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko a ke spolufinancování projektů cestovního ruchu.
V září 2015 se k pěti zakládajícím členům – Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovicím, Novému Jičínu, Frýdku-Místku a Kopřivnici – přidaly i Hukvaldy, které podle místostarostky Ivany Hrčkové chtějí společně s ostatními partnery vytvářet zajímavé a kvalitní produkty, které budou přitahovat návštěvníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. „Velký návštěvnický potenciál Hukvald je umocňován hlavně díky významnému rodákovi, hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi," připomíná Ivana Hrčková, která očekává, že fond se bude především zamýšlet nad vytvářením konkurenceschopných produktů v cestovním ruchu a podobou propagačních materiálů, jejichž cílem bude podpoření zájmu návštěvníků Beskyd o delší pobyt.

Fond je otevřený každému, kdo chce spojit síly a prostředky na podporu cestovního ruchu v Beskydech. Důležité je to, že přispívatelé sami společně rozhodují o tom, jaké projekty z vložených prostředků podpoří. Významným počinem byla investice do realizace Beskydy Card, aktuálně jsou schváleny dva projekty, a sice projekt TOP 10 cílů TO Beskydy-Valašsko a projekt Kalendárium TOP kulturních a sportovních akcí v Beskydech," upřesňuje Zdeňka Leščišinová, starostka Frenštátu pod Radhoštěm a předsedkyně správní rady fondu, s tím, že členové hradí příspěvek ve výši závislé na počtu obyvatel, na počtu lůžek v obci a na stanoveném stupni atraktivity obce. Konkrétní výši schvaluje valná hromada fondu, minimální výše příspěvku činí pět tisíc korun. „Příspěvky pěti zakládajících členů ročně představují 470 tisíc korun. Tyto prostředky používáme k propagaci a ke spolufinancování projektů v oblasti cestovního ruchu. Ten  je zcela nepochybně důležitou součástí hospodářství – vytváří nemalý počet pracovních míst a přispívá k udržování a dokonce k růstu ekonomické stability naší oblasti. Neobejde se však bez finanční podpory, zejména v oblasti propagace, reklamy, ani bez investicí do infrastruktury a podobně," pokračuje Zdeňka Leščišinová, jež si cení toho, že se obce a města pustily do podpory cestovního ruchu koordinovaně, ve vztahu k potřebám celé turistické oblasti Beskydy-Valašsko.Sdružování prostředků je jednou z těch nezbytných a efektivních forem spolupráce. Především věříme, že společně se spolupracujícími podnikateli, obcemi a městy, krajským úřadem, destinačním managementem a mnoha dalšími partnery se nám podaří zvyšovat atraktivitu Beskyd, a tím také jejich návštěvnost, o kterou nám jde především. V Beskydech se v průběhu roku koná velká řada akcí, většina je však propagována samostatně, což je nákladné a těžké. Proto se nabízí  ukázat, že je tu mnoho příležitostí se pobavit a zažít příjemné chvíle. Společně s Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko se proto snažíme umožnit turistům více zážitků, které přinášejí větší spokojenost," konstatuje Zdeňka Leščišinová, podle jejíchž slov by obcím a městům značně pomohla systematická podpora cestovního ruchu na úrovni kraje, zajištěná legislativně, koncepčně a finančně ze strany vlády.

Bubeníci se sletí do Bílovce

Anonymní pátek, října 09, 2015
Gregoriánský chorál a husitské písně, to vše doprovázeno mužským pěveckým souborem Affetto. Slet bubeníků, který se bude konat 19. října od 19 hodin v Domě kultury Bílovec, slibuje ojedinělý zážitek, obohacený o vystoupení izraelské zpěvačky Kamily Kama. O tom, že půjde o obrovskou bubenickou show, ostatně svědčí i dvě tuny hudebních nástrojů na jevišti a podtitul akce Ktož sú boží bubeníci.


Rychvald: Rybí slavnosti

Anonymní čtvrtek, října 08, 2015
Rychvaldské náměstí se opět zaplnilo do posledních míst. V sobotu 3. Října zde probíhaly již tradiční Rybí slavnosti, na kterých nechyběli milovníci ryb a dobré zábavy. Pěkné počasí a bohatý program přilákaly lidi nejen z Rychvaldu, ale i širokého okolí. Tradice slavností vznikla před patnácti léty. Rybí slavnosti jsou pořádány městem ve spolupráci s Rybářstvím Rychvald.

Petrovice u Karviné: 160 let železniční trati z Bohumína do Petrovic u Karviné

Anonymní neděle, října 04, 2015
Železniční trať z Bohumína do Petrovic u Karviné oslavila své již sto šedesáté narozeniny. A k nim dostala opravdu nádherný dárek - mohli jste se po ní projet mimořádným vlakem, taženým parní lokomotivou 464.202, pro její zbarvení zvanou Rosnička.

Petrovice u Karviné: Madam Colombová zasahuje aneb kam zmizel ten diamant

Anonymní pátek, října 02, 2015
Nedělní podvečer 27 září patřil v Petrovicích u Karviné tamním ochotníkům, kteří na premiéře nově nazkoušené hry "Madam Colombová zasahuje aneb kam zmizel ten diamant" pobavil diváky v sále hotelového domu.

Petrovický Magazín č.22 na programu TV stanice LTV PLUS každý den v 11:40, 17:40, 23:40, 5:40

Anonymní čtvrtek, října 01, 2015
Petrovický Magazín č.22 - premiéra sobota 19. Září 2015. Petrovický magazín je vysílán na regionální televizní stanice LTV PLUS (59. kanál) každý den v 11:40, 17:40, 23:40, 5:40